Adatvédelmi nyilvántartás

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

1139 Budapest, Teve u. 4-6.
dr. Mészáros József
r. százados
meszarosjozsef@rokk.police.hu
+36 (1) 443-5533/33136 BM: 33-136

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 29017-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 29017-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 29017-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 29017-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 29017-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 29017-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 29017-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 29017-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 29017-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 29017-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 29017-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 29017-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 29017-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 29017-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 29017-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 29017-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 29017-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 29017-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 29017-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 29017-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 29017-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 29017-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 29017-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 29017-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 29017-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 29017-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 29017-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 29017-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 29017-156-30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 29017-156-31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 29017-156-32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 29017-156-33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 29017-156-34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 29017-156-35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 29017-156-36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 29017-156-37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 29017-156-38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 29017-156-39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 29017-156-40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 29017-156-41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 29017-156-42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 29017-156-43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 29017-156-44/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 29017-156-45/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 29017-156-46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 29017-156-47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 29017-156-48/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 29017-156-49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 29017-156-50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 29017-156-51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 29017-156-52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 29017-156-53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 29017-156-54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 29017-156-55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 29017-156-56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 29017-156-57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 29017-156-58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 29017-156-59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 29017-156-60/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 29017-156-61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 29017-156-62/2018. AV 2018-05-25 Összes