Adatvédelmi nyilvántartás

Székesfehérvári Rendőrkapitányság

8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 3.
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07010/156-55 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 07010/156-52 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07010/156-51 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07010/156-57 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07010/156-49 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 07010/156-44 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 07010/156-43 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07010/156-41 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 07010/156-39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 07010/156-38 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07010/156-36 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07010/156-35 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 07010/156-28 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07010/156-1/2020.AV. 2020-01-01 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 07010/156-56 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 07010/156-54 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 07010/156-53 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 07010/156-50 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07010/156-48 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 07010/156-46 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 07010/156-58 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 07010/156-45 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 07010/156-42 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07010/156-59 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 07010/156-40 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07010/156-37 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07010/156-25 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 07010/156-23 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 07010/156-32 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 07010/156-61 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07010/156-47 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07010/156-7/2020.AV. 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07010/156/15 /2020. AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07010/156/14/2020. AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07010/156/3/2021. AV. 2021-02-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 07010-156/4/2022. AV. 2022-03-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 07010-156/5/2022. AV. 2022-03-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Díjkitűzés 07010/156-64 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 07010/156-70 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07010/156-72 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 07010/156-74 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 07010/156-9 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 07010/156-8 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 07010/156-7 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 07010/156-5 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 07010/156-6 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 07010/156-4 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07010/156-3 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07010/156-2 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 07010/156-98 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07010/156-101 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07010/156-103 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 07010/156-104 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 07010/156-106 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 07010/156-108 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 07010/156-111 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 07010/156- 109/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07010/156-112 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 07010/156-110 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 07010/156-100 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Káloz 07010/156-97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mátyásdomb 07010/156-99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Seregélyes 07010/156-102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szabadhídvég 07010/156-105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tác 07010/156-107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Aba 07010/156-2/2019.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sárosd 07010-156/5/2021. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szabadbattyán 07010-156/4/2021. AV. 2020-08-20 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07010/156/12-1 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07010/156-11 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07010/156/10-1 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07010/156-3/2020.AV. 2020-03-09 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 07010-156/2/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 07010/156-75 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07010/156-76 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 07010/156-77 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 07010/156-78 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 07010/156-80 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 07010/156-81 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 07010/156-82 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07010/156-73 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 07010/156-79 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 07010-156/1/2022. AV. 2022-03-16 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 07010/156-116 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07010/156-117 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07010/156-118 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 07010/156-119 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 07010/156-1/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07010/156-14 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07010/156-13 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07010/156-96 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 07010/156-93 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 07010/156-94 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
07010-156/3/2022. AV. 2022-03-16 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 07010/156-113 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 07010/156-114 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07010/156/115 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 07010/156/1/2021. AV. 2021-01-20 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07010/156-34 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07010/156-60 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07010/156-120/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07010/156-124/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07010/156-121/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 07010/156-29 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07010/156-33 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07010/156- 66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07010/156-67 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 07010/156-68 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 07010/156-69 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 07010/156-71 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 07010/156-30 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 07010/156-26 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 07010/156-24 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 07010/156-62 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07010/156-27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07010/156-31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07010/156-63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 07010/156-65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 07010/156-10/2020.AV. 2020-08-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07010/156/13/2020. AV. 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07010/156/12/2020. AV. 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07010/156/11/2020. AV. 2020-10-05 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 07010/156/16/2020. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 07010/156/17/2020. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 07010/156/18/2020. AV. 2018-05-25 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 07010-156/6/2021. AV. 2021-04-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 07010-156/7/2021. AV. 2021-04-07 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 07010/156-83 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 07010/156-84 /1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 07010/156-85 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 07010/156-86 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 07010/156-87 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 07010/156-88 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 07010/156-89 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 07010/156-90 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 07010/156-91 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 07010/156-92 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07010/156-4/2019.AV. 2019-08-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07010-156/6/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07010-156/7/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 07010/156-22 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 07010/156-21 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 07010/156-20 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 07010/156-95 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 07010/156-19 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 07010/156-18 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 07010/156-17 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 07010/156-16 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 07010/156-15 /2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 07010/156-125/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07010-156/1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07010/156-3/2019.AV. 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07010/156-2/2020.AV. 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07010/156-6/2020.AV. 2020-03-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07010/156/2/2021. AV. 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07010-156/8/2021. AV. 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07010-156/9/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07010/156-4/2020.AV. 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07010/156-5/2020.AV. 2020-03-18 Összes