Adatvédelmi nyilvántartás

Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság

2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 13130-156-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13130-156-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13130-156-3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13130-156-4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13130-156-5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13130-156-6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13130-156-8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13130-156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13130-156-10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13130-156-11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13130-156-12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13130-156-13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13130-156-14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13130-156-15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13130-156-16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13130-156-7/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13130-156-17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13130-156-18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13130-156-19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13130-156-20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13130-156-21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13130-156-22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13130-156-23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13130-156-24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13130-156-25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13130-156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13130-156-27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13130-156-28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13130-156-29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13130-156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13130-156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13130-156-32/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 13130-156/164/2018.AV 2019-09-03 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13130-156/184/2018.AV. 2022-04-19 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13130-156/185/2018.AV. 2022-04-19 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13130-156/186/2018.AV. 2022-04-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13130-156-33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 13130-156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13130-156-35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13130-156-36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13130-156-37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13130-156-38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13130-156-39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13130-156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13130-156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 13130-156-42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13130-156-43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13130-156-44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13130-156-45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13130-156-46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13130-156-47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13130-156-49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13130-156-50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13130-156-51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13130-156-52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13130-156-53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13130-156-54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13130-156-55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13130-156-56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13130-156-57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13130-156-58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13130-156-59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13130-156-60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13130-156-61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13130-156-48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13130-156-62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13130-156-63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13130-156/182/2018.AV. 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13130-156-64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 13130-156-65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 13130-156-66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13130-156-67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13130-156-68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13130-156-69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13130-156-71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13130-156-72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13130-156-73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13130-156-70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13130-156/183/2018.AV. 2022-04-05 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 13130-156-74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13130-156-75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13130-156-76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13130-156-77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13130-156-78/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13130-156-79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13130-156-80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13130-156-81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 13130-156-82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13130-156-83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13130-156-84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13130-156-85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13130-156-86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 13130-156-87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13130-156/180/2018.AV. 2021-04-01 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13130-156-88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13130-156-89/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13130-156-90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13130-156-91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13130-156-92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13130-156-93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13130-156-96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 13130-156-97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13130-156-98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13130-156-99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13130-156-100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13130-156-101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13130-156-102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13130-156-103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13130-156-104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13130-156-105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13130-156-106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13130-156-107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13130-156-94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13130-156-95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13130-156-108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13130-156-109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13130-156-110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13130-156-111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13130-156112-/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13130-156-113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13130-156-114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13130-156-115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13130-156-116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13130-156-117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13130-156-118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13130-156-120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 13130-156-121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13130-156-122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13130-156-123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 13130-156-124/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13130-156-125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 13130-156-126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13130-156-127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13130-156-128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13130-156-129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13130-156-130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13130-156-131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13130-156-132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13130-156-133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13130-156-134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 13130-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13130-156/165/2018.AV 2019-09-03 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13130-156/187/2018.AV. 2022-05-05 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13130-156/188/2018.AV. 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13130-156-135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13130-156-136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13130-156-137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13130-156-138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13130-156-139/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13130-156-140/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13130-156-141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13130-156-142/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13130-156-143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13130-156-144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13130-156-146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13130-156-147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13130-156-148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13130-156-149/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13130-156-150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13130-156-151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13130-156-152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13130-156-153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13130-156-154/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13130-156-155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13130-156-156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13130-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13130-156/166/18.AV 2019-09-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13130-156/178/2018.AV. 2021-04-01 Összes