Adatvédelmi nyilvántartás

Szombathelyi Rendőrkapitányság

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/B
dr. Bacsa László

bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18010/156-98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 18010/156-99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 18010/156-100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 18010/156-101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 18010/156-102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18010/156-103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 18010/156-104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18010/156-105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 18010/156-106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18010/156-107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18010/156-108/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 18010/156-109/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 18010/156-110/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 18010/156-2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18010/156-3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18010/156-4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18010/156-5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18010/156-6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18010/156-7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18010/156-8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18010/156-9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 18010-156/2-1/2020.AV 2020-03-18 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18010-156/7/2020.AV 2020-10-16 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 18010-156/2/2021.AV 2021-03-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 18010-156/2/2022.AV 2022-04-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 18010/156-72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 18010/156-73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18010/156-74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 18010/156-75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 18010/156-76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18010/156-77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 18010/156-78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 18010/156-79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 18010/156-80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 18010/156-81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18010/156-82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 18010/156-83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18010/156-84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 18010/156-85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18010/156-87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 18010/156-88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 18010/156-89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 18010/156-90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 18010/156-91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 18010/156-92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 18010/156-93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18010/156-94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18010/156-95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 18010/156-96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 18010/156-97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18010/156-86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 18010/156-10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18010/156-12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18010/156-13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18010-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18010-156/1/2022.AV 2022-03-28 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 18010/156-14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 18010/156-15/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 18010/156-16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 18010/156-17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 18010/156-19/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 18010/156-20/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18010/156-18/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 18010/156-21/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 18010/156-22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18010/156-23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 18010/156-24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 18010/156-25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 18010/156-26/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 18010/156-27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18010/156-28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18010/156-29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 18010/156-30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 18010/156-31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 18010/156-32/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 18010/156-33/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 18010/156-34/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 18010/156-35/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 18010/156-36/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 18010/156-37/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 18010-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18010/156-56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18010/156-57/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 18010/156-58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 18010/156-59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18010/156-60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18010/156-61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18010/156-62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18010/156-64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18010/156-65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18010/156-66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18010/156-67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18010/156-68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18010/156-69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18010/156-70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18010/156-71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18010/156-63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 18010-156/111/2018.AV 2018-07-12 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 18010-156/6/2020.AV 2020-08-29 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18010-156/8/2020.AV 2020-10-16 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18010-156/9/2020.AV 2020-10-16 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 18010/156-38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 18010/156-39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 18010/156-40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 18010/156-41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 18010/156-42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18010-156/2-1/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18010-156/3/2022.AV 2022-05-03 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18010-156/4/2022.AV 2022-05-03 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 18010/156-43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18010/156-44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 18010/156-45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18010/156-46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18010/156-47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18010/156-48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18010/156-50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18010/156-51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18010/156-52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18010/156-53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18010/156-54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18010/156-55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 18010-156/1-1/2019.AV 2019-01-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18010-156/3-1/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 18010-156/1-1/2020.AV 2020-01-27 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 18010-156/5/2020.AV 2020-04-09 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18010-156/3/2021.AV 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 18010-156/4/2021.AV 2021-09-01 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18010-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18010-156/3-1/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18010-156/4-1/2020.AV 2020-03-24 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 18010-156/10/2020.AV 2020-11-16 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
18010-156/11/2020.AV 2020-11-16 Összes