Adatvédelmi nyilvántartás

Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 143.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 16070-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16070-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16070-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16070-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16070-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16070-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16070-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16070-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16070-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16070-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16070-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 16070-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16070-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16070-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16070-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 16070-156/8/2020.AV 2020-06-12 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16070-156/9/2020.AV 2020-06-12 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16070-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16070-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16070-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16070-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16070-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16070-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16070-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16070-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16070-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16070-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16070-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16070-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16070-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16070-156/10/2020.AV 2020-06-12 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16070-156/11/2020.AV 2020-06-12 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 16070-156/31/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 16070-156/32/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16070-156/1/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 16070-156/2/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 16070-156/3/2021.AV 2021-03-19 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16070-156/8/2022.AV 2022-04-08 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16070-156/9/2022.AV 2022-04-08 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16070-156/10/2022.AV 2022-04-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16070-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 16070-156/12/2020.AV 2020-06-12 Összes
Díjkitűzés 16070-156/13/2020.AV 2020-06-12 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16070-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16070-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16070-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16070-156/3/2022.AV 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16070-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16070-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16070-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16070-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16070-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 16070-156/14/2020.AV 2020-06-12 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16070-156/15/2020.AV 2020-06-12 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16070-156/2/2022.AV 2022-03-30 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 16070-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16070-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16070-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16070-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 16070-156/16/2020.AV 2020-06-12 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16070-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16070-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16070-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 16070-156/1/2022.AV 2022-03-30 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16070-156/5/2022.AV 2022-03-30 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16070-156/6/2022.AV 2022-03-30 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 16070-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 16070-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16070-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16070-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16070-156/17/2020.AV 2020-06-12 Összes
Értesítési terv 16070-156/5/2021.AV 2021-03-19 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16070-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16070-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16070-156/108/2018.AV 2018-08-30 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16070-156/109/2018.AV 2018-08-30 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16070-156/110/2018.AV 2018-08-30 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 16070-156/33/2020.AV 2020-10-21 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16070-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16070-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16070-156/107/2018.AV 2018-08-30 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16070-156/18/2020.AV 2020-06-12 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16070-156/19/2020.AV 2020-06-12 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16070-156/20/2020.AV 2020-06-12 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16070-156/21/2020.AV 2020-06-12 Összes
Prümi együttműködés 16070-156/22/2020.AV 2020-06-12 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16070-156/34/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16070-156/34/2020.AV 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16070-156/36/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16070-156/35/2020.AV 2020-10-21 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 16070-156/6/2021.AV 2021-04-16 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 16070-156/7/2021.AV 2021-04-16 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16070-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16070-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 16070-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16070-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16070-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16070-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16070-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16070-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 16070-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 16070-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 16070-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 16070-156/23/2020.AV 2020-06-12 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 16070-156/24/2020.AV 2020-06-12 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16070-156/7/2022.AV 2022-03-30 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16070-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16070-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16070-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16070-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16070-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16070-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16070-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16070-156/111/2018.AV 2018-08-30 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16070-156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16070-156/1/2020.AV 2020-02-03 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16070-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16070-156/6/2020.AV 2020-04-09 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16070-156/25/2020.AV 2020-06-12 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 16070-156/26/2020.AV 2020-06-12 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16070-156/27/2020.AV 2020-06-12 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16070-156/28/2020.AV 2020-06-12 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16070-156/29/2020.AV 2020-06-12 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16070-156/30/2020.AV 2020-06-12 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16070-156/4/2021.AV 2021-03-19 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16070-156/9/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16070-156/5/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16070-156/4/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16070-156/7/2020.AV 2020-06-12 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
16070-156/4/2022.AV 2022-03-30 Összes