Adatvédelmi nyilvántartás

Tapolcai Rendőrkapitányság

8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 19040/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 19040/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19040/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19040/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19040/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19040/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 19040/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19040/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 19040/156/28/2018.AV 2018-05-25 2020-07-14 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 19040/156/29/2018.AV 2018-05-25 2020-07-14 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19040/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19040/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19040/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19040/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19040/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19040/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19040/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19040/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19040/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19040/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 19040/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19040/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19040/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19040/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19040/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19040/156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19040/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19040/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19040/156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19040/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19040/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19040/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19040/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19040/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19040/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19040/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19040/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19040/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 19040-156/3/2019.AV 2019-08-09 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19040-156/5/2020.AV 2020-03-31 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19040-156/3/2022.AV 2022-04-14 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19040-156/4/2022.AV 2022-04-14 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19040/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 19040/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19040/156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19040/156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19040/156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19040/156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19040/156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19040/156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19040/156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19040/156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tapolca 19040/156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Révfülöp 19040/156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Csabrendek 19040/156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Salföld 19040/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Szigliget 19040/156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Gógánfa 19040/156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Sümegprága 19040/156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Kisapáti 19040/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19040/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19040/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19040/156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19040/156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19040/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19040/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19040/156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19040/156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19040/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19040/156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 19040/156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 19040/156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19040/156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19040/156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19040/156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19040/156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19040/156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19040/156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 19040/156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19040/156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19040/156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kékkút 19040-156/6/2019.AV 2019-10-25 Összes Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.

06-87/412-322
Közterületi térfigyelő kamerázás Kővágóörs 19040-156/7/2020. AV 2020-06-17 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonhenye 19040-156/8/2020. AV 2020-06-17 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Badacsonytomaj 19040-156/3/2021.AV 2021-10-01 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nemesgulács 19040-156/1/2022.AV 2022-02-03 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19040/156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19040/156/79-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19040/156/80-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19040-156/4/2020.AV 2020-03-31 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19040-156/2/2022.AV 2022-04-08 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19040/156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19040/156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19040/156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 19040/156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 19040/156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 19040/156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19040/156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 19040/156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 19040/156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 19040/156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 19040/156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19040/156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 19040/156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19040/156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19040/156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 19040-156/198/2018.AV 2018-08-10 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 19040/156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 19040/156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 19040/156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 19040/156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 19040/156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 19040/156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 19040/156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 19040/156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 19040/156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 19040/156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 19040/156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 19040-156/96-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 19040/156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 19040/156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 19040/156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 19040/156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 19040/156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 19040/156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 19040/156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19040/156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 19040/156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19040/156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19040/156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19040/156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19040/156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 19040-156/1/2021.AV 2021-03-17 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 19040/156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 19040/156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 19040/156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19040/156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19040/156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19040-156/195/2018.AV 2018-08-10 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19040-156/196/2018.AV 2018-08-10 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19040-156/197/2018.AV 2018-08-10 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 19040/156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 19040/156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19040/156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19040/156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19040/156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19040/156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19040/156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 19040/156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19040/156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19040/156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19040/156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19040/156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 19040/156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 19040/156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 19040/156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 19040/156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19040/156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 19040/156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19040/156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 19040/156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 19040/156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 19040/156/185/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 19040/156/186/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 19040/156/187/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 19040/156/188/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19040/156/189/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19040/156/190/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 19040/156/191/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 19040/156/192/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 19040/156/193/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19040/156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 19040/156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19040/156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 19040/156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 19040/156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 19040/156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 19040/156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 19040/156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 19040/156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 19040/156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 19040/156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 19040/156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 19040/156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 19040/156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 19040/156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19040-156/4-1/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19040-156/5/2022.AV 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19040-156/6/2022.AV 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 19040/156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 19040/156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 19040/156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 19040/156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 19040/156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 19040/156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 19040/156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 19040/156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 19040/156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 19040/156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 19040/156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 19040/156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19040/156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19040/156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 19040/156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 19040/156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 19040/156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 19040/156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 19040/156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 19040/156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 19040/156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 19040/156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 19040-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 19040-156/194/2018.AV 2018-08-10 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19040-156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19040-156/5/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19040-156/1/2020.AV 2020-02-04 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19040-156/2/2021.AV 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19040-156/4/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19040-156/2/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19040-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19040-156/6/2020.AV 2020-05-13 Összes