Adatvédelmi nyilvántartás

Tata Rendőrkapitányság

2890 Tata, Ady Endre út 27.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11050-156/5/2018/AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 11050-156/4/2018/AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11050-156/7/2018/AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11050-156/3/2018/AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11050-156/2/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11050-156/1/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11050-156/6/2018/AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11050-156/8/2018/AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11050-156/9/2018/AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11050-156/10/2018/AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11050-156/11/2018/AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11050-156/12/2018/AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11050/156-1/2020.AV 2020-01-07 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 11050-156/23/2018/AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 11050-156/24/2018/AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11050-156/27/2018/AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11050-156/26/2018/AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11050-156/25/2018/AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11050-156/39/2018/AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 11050-156/30/2018/AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11050-156/38/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11050-156/29/2018/AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11050-156/28/2018/AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 11050-156/32/2018/AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11050-156/33/2018/AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11050/156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 11050/156-3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 11050/156-15/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 11050/156-15/2020.AV 2020-10-19 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11050-156/1-1/2022.AV 2022-04-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11050-156/2/2022.AV 2022-04-28 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11050/156-3/2022.AV 2022-04-28 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11050-156/34/2018/AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 11050-156/35/2018/AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11050-156/40/2018/AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 11050-156/41/2018/AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 11050-156/42/2018/AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11050-156/43/2018/AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11050-156/44/2018/AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11050-156/45/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11050-156/46/2018/AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11050-156/47/2018/AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11050-156/48/2018/AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 11050-156/53/2018/AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11050-156/60/2018/AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11050-156/59/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 11050-156/57/2018/AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11050-156/56/2018/AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 11050-156/55/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 11050-156/54/2018/AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11050-156/51/2018/AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11050-156/58/2018/AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11050-156/61/2018/AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11050-156/49/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11050-156/61/2018/AV 11050-156/61/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 11050-156/62/2018/AV 11050-156/62/2018/AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11050-156/50/2018/AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11050-156/52/2018/AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11050-156/63/2018/AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11050-156/65/2018/AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 11050-156/68/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11050-156/70/2018/AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11050-156/75/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 11050-156/77/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 11050-156/80/2018/AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11050-156/66/2018/AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11050-156/67/2018/AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11050-156/69/2018/AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 11050-156/22/2018/AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 11050-156/91/2018/AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 11050-156/92/2018/AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 11050-156/93/2018/AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11050-156/94/2018/AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 11050-156/95/2018/AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11050/156-7/2020.AV. 2020-06-05 Összes
Értesítési terv 11020/156-2/2021.AV 2021-03-29 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 11050-156/13/2018/AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11050-156/14/2018/AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 11050-156/15/2018/AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 11050-156/19/2018/AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 11050-156/36/2018/AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11050-156/21/2018/AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 11050-156/20/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 11050-156/37/2018/AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 11050-156/16/2018/AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 11050-156/17/2018/AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11050-156/18/2018/AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 11050/156-13/2020.AV 2020-09-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11050/156-16/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11050/156-17/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11050-156/82/2018/AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11050-156/84/2018/AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11050-156/83/2018/AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 11050-156/85/2018/AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 11050-156/86/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11050-156/87/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 11050-156/88/2018/AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 11050-156/89/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 11050-156/90/2018/AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 11050-156/71/2018/AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11050-156/72/2018/AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 11050-156/73/2018/AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 11050-156/74/2018/AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 11050-156/76/2018/AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 11050-156/79/2018/AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 11050-156/78/2018/AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 11050-156/81/2018/AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 11050/156-96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 11050-156/2/2020.AV 2020-01-27 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 11050-156/2/2020.AV 2020-01-21 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 11020/156-1/2021. AV 2021-03-29 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 11050-156/3/2021.AV 2021-11-24 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11050-156/5/2020.AV 2020-05-08 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11050-156/4/2020.AV 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11050/156-6/2020.AV 2020-05-12 Összes