Adatvédelmi nyilvántartás

Tiszaújváros Rendőrkapitányság

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2. sz.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 05050-156/5/2020. AV 2020-04-20 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 05050-156/10/2020. AV. 2020-12-02 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 05050-156/9/2020. AV. 2020-12-02 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05050-156/2/2021. AV. 2021-03-30 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05050-156/3/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05050-156/4/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 05050-156/5/2022. AV. 2022-04-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 05050-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszaújváros 05050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 05050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 05050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 05050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 0505-156/50/2018AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05050-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05050-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05050-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05050-156/2/2022. AV. 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 05050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05050-156/1/2022. AV 2022-03-31 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 05050-156/6/2021. AV. 2021-04-22 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05050-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 05050-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05050-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05050-156/1/2021. AV. 2021-03-30 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05050-156/103/2018. AV 2018-08-17 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05050-156/104/2018. AV 2018-08-17 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05050-156/105/2018. AV 2018-08-17 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 05050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 05050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05050-156/8/2020. AV 2020-09-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05050-156/11/2020. AV. 2020-12-02 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05050-156/12/2020. AV. 2020-12-02 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05050-156/4/2021. AV. 2021-04-22 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 05050-156/5/2021. AV. 2021-04-22 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 05050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05050-156/6/2022. AV. 2022-05-05 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05050-156/7/2022. AV 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 05050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05050-156/102/2018. AV 2018-08-17 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05050-156/1/2019. AV 2019-01-23 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05050-156/2/2020. AV. 2020-02-05 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 05050-156/6/2020. AV 2020-04-20 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05050-156/3/2021. AV. 2021-03-30 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05050-156/7/2021. AV 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05050-156/8/2021. AV. 2021-11-17 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05050-156/3/2020. AV 2020-04-15 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05050-156/4/2020. AV 2020-04-15 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05050-156/7/2020. AV 2020-05-12 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 05050-156/13/2020. AV. 2020-12-02 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
05050-156/14/2020. AV. 2020-12-02 Összes