Adatvédelmi nyilvántartás

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd, Mészáros L. utca 19-21.
Dozmatiné dr. Tóth Timea
c. r. alezredes
dozmatinet@tolna.police.hu
+36(74)501-102/3156 BM: (23)31-56

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 17000-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 17000-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 17000-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 17000-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 17000-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 17000-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 17000-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 17000-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 17000-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 17000-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 17000-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 17000-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 17000-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 17000-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 17000-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 17000-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 17000-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 17000-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 17000-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 17000-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 17000-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 17000-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 17000-156/24/2018.AV: 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 17000-156/2/2020.AV 2020-03-23 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 17000-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 17000-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 17000-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 17000-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 17000-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 17000-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 17000-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 17000-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 17000-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 17000-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 17000-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 17000-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Közigazgatási Hatósági Szolgálat Call Centerébe érkező telefonhívások rögzítése 17000-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 17000-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 17000-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 17000-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 17000-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 17000-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 17000-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 17000-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 17000-156/11/2021.AV 2021-08-31 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 17000-156/4/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 17000-156/5/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 17000-156/3/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 17000-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 17000-156/45/2048.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 17000-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 17000-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 17000-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 17000-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 17000-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 17000-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 17000-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 17000-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 17000-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 17000-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 17000-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 17000-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 17000-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 17000-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 17000-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 17000-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 17000-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 17000-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 17000-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 17000-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 17000-156/12/2021.AV 2021-08-31 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 17000-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 17000-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17000-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17000-156/6/2020.AV 2020-03-24 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 17000-156/7/2020.AV 2020-03-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 17000-156/2/2022.AV. 2022-04-06 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 17000-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 17000-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 17000-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 17000-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 17000-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 17000-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 17000-156/1/2022.AV. 2022-04-06 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 17000-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 17000-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 17000-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17000-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 17000-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 17000-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 17000-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 17000-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 17000-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 17000-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 17000-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 17000-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 17000-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 17000-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 17000-156/1/2021.AV. 2021-03-11 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 17000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 17000-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 17000-156/4/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 17000-156/5/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 17000-156/6/2021.AV. 2021-03-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 17000-156/7/2021.AV. 2021-03-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 17000-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 17000-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17000-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 17000-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 17000-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 17000-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17000-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 17000-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17000-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17000-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17000-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 17000-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 17000-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 17000-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 17000-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 17000-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 17000-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 17000-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 17000-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 17000-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 17000-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 17000-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 17000-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 17000-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 17000-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17000-156/11/2020.AV. 2020-11-03 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 17000-156/10/2020.AV. 2020-11-03 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17000-156/10/2020.AV. 2020-11-03 Összes
Bűnügyi hírlevél 17000-156/3/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17000-156/8/2021.AV. 2021-04-16 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 1700-156/9/2021.AV. 2021-04-19 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 17000-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 17000-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 17000-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 17000-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 17000-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 17000-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 17000-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 17000-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17000-156/124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 17000-156/125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 17000-156/126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 17000-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 17000-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 17000-156/129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 17000-156/130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 17000-156/131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 17000-156/132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 17000-156/133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 17000-156/134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 17000-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 17000-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 17000-156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 17000-156/138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 17000-156/139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 17000-156/140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 17000-156/141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 17000-156/142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 17000-156/1/2019.AV. 2019-09-17 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 17000-156/1/2019.AV. 2019-09-17 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 17000-156/143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 17000-156/144/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 17000-156/145/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 17000-156/146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 17000-156/147/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 17000-156/148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 17000-156/149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 17000-156/150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 17000-156/151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 17000-156/152/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 17000-156/153/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 17000-156/154/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 17000-156/155/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 17000-156/156/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 17000-156/157/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 17000-156/158/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 17000-156/159/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 17000-156/160/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 17000-156/161/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 17000-156/162/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 17000-156/163/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 17000-156/164/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 17000-156/165/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 17000-156/166/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17000-156/167/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 17000-156/2/2019.AV. 2019-09-18 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 17000-156/2/2019.AV. 2019-09-18 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 17000-156/3/2019.AV. 2019-10-31 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 17000-156/1/2020.AV. 2020-02-05 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 17000-156/2/2021.AV. 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 17000-156/10/2021.AV 2021-08-31 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 17000-156/13/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 17000-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17000-156/5/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17000-156/15/2020.AV. 2020-11-25 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
17000-156/14/2020.AV. 2020-11-24 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 17000-156/13/2020.AV. 2020-11-24 Összes