Adatvédelmi nyilvántartás

VII. kerületi Rendőrkapitányság

1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01070/156/1/2019.AV 2019-01-30 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 01070-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01070-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01070-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 01070-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01070-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 01070-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01070-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01070-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01070-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01070-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01070-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 01070-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 01070-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01070-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01070-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 01070-156/86/2018. AV 2018-07-12 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01070-156/3/2019. AV 2019-08-27 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01070-156/2/2020. AV Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01070-156/4/2020.AV 2020-03-24 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01070-156/6/2021.AV 2021-11-16 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 01070-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01070-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01070-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 01070-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01070-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01070-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01070-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01070-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01070-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01070-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01070-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01070-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01070-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01070-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 01070-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01070-156/1/2020. AV 2020-01-22 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01070-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01070-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01070-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01070-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01070-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01070-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01070-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01070-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 01070-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01070-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01070-156/3/2020.AV 2020-03-24 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01070-156/9/2020.AV 2020-10-26 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01070-156/10/2020.AV 2020-10-26 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01070-156/2/2022.AV 2022-04-26 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01070-156/3/2022.AV 2022-04-26 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01070-156/4/2022.AV 2022-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01070-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01070-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01070-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01070-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01070-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01070-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01070-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01070-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01070-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01070-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01070-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01070-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01070-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01070-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01070-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01070-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01070-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01070-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01070-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01070-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01070-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01070-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01070-156/4/2021.AV 2021-04-06 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 01070-156/5/2021.AV 2021-04-06 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01070-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01070-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01070-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01070-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01070-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01070-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01070-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01070-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01070-156/87/2018. AV 2018-07-13 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01070-156/88/2018. AV 2018-07-13 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01070-156/89/2018. AV 2018-07-13 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01070-156/11/2020.AV 2020-10-26 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01070-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01070-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01070-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01070-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01070-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01070-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01070-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01070-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01070-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01070-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01070-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 01070-156/90/2018. AV 2018-07-13 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01070-156/12/2020.AV 2020-10-26 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01070-156/13/2020.AV 2020-10-26 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01070-156/14/2020.AV 2020-10-26 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
RZS Ruházati modul 01070-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01070-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01070-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01070-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01070-156/6/2020.AV 2020-03-24 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01070-156/5/2020.AV 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01070-156/8/2020.AV 2020-05-22 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01070-156/15/2020.AV 2020-11-26 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01070-156/16/2020.AV 2020-11-26 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01070-156/7/2020.AV 2020-03-24 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01070-156/1/2022.AV 2022-04-11 Összes