Adatvédelmi nyilvántartás

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 19000-156/ 1 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 19000-156/2 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 19000-156/ 3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19000-156/4 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19000-156/ 5 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 19000-156/ 6 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19000-156/ 7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19000-156/8 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19000-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19000-156/11 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 19000-156/ 12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 19000-156/ 13 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 19000-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19000-156/15 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19000-156/ 16 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19000-156/ 17 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19000-156/ 18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19000-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19000-156/ 20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19000-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19000-156/ 22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19000-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 19000-156/5/2020.AV 2020-03-20 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 19000-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19000-156/252018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19000-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19000-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19000-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19000-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19000-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19000-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19000-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19000-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19000-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19000-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19000-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19000-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19000-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19000-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19000-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19000-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 19000-156/5/2019.AV 2019-08-22 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19000-156/2/2020.AV 2020-03-20 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19000-156/2/2022.AV 2022-04-13 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19000-156/3/2022.AV 2022-04-13 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 19000-156/4/2022.AV 2022-04-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19000-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 19000-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19000-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19000-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19000-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19000-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19000-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19000-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19000-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19000-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19000-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19000-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19000-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19000-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19000-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19000-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19000-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19000-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19000-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19000-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19000-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19000-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19000-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19000-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19000-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19000-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19000-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19000-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 19000-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19000-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19000-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19000-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19000-156/6/2020.AV 2020-03-27 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19000-156/1/2022.AV 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19000-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 19000-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19000-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19000-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 19000-156/13/2020.AV 2020-09-23 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19000-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 19000-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19000-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 19000-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19000-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 19000-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 19000-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 19000-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 19000-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19000-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 19000-156/186/2018.AV 2018-08-10 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 19000-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 19000-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 19000-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 19000-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 19000-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 19000-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 19000-156/95-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 19000-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19000-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 19000-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19000-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19000-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19000-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19000-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 19000-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 19000-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 19000-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19000-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19000-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19000-156/187/2018.AV 2018-08-10 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19000-156/188/2018.AV 2018-08-10 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19000-156/189/2018.AV 2018-08-10 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 19000-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 19000-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19000-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19000-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 19000-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19000-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19000-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 19000-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19000-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19000-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 19000-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19000-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19000-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19000-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19000-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 19000-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 19000-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 19000-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 19000-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 19000-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 19000-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 19000-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 19000-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 19000-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 19000-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 19000-156/190/2018.AV 2018-08-10 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 19000-156/12/2020.AV 2020-09-01 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Leltárfelelősök nyilvántartása 19000-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 19000-156/138-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 19000-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19000-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 19000-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19000-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 19000-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 19000-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 19000-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 19000-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19000-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19000-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 19000-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes Pro-M Zrt.
1536 Budapest, Pf.: 272.
kozpontivpn@pr-m.hu
3680430000
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 19000-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 19000-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 19000-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19000-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 19000-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 19000-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 19000-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 19000-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 19000-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 19000-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 19000-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 19000-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 19000-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 19000-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19000-156/3-3/2019.AV 2019-08-22 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19000-156/5/2022.AV 2022-05-03 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19000-156/6/2022.AV 2022-05-03 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 19000-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 19000-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 19000-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 19000-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 19000-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 19000-156/179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 19000-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 19000-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 19000-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 19000-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 19000-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 19000-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 19000-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 19000-156/180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19000-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19000-156/181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 19000-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 19000-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 19000-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 19000-156/182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 19000-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 19000-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 19000-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 19000-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 19000-156/183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 19000-156/184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 19000-156/191/2018.AV 2018-08-13 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19000-156/1/2019.AV 2019-01-31 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19000-156/2/2019.AV 2019-08-22 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 19000-156/6/2019.AV 2019-09-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19000-156/1/2020.AV 2020-02-05 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 19000-156/7/2020.AV 2020-03-31 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 19000-156/8/2020.AV 2020-04-21 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19000-156/2/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19000-156/3/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19000-156/3/2020.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19000-156/4/2020.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19000-156/9/2020.AV 2020-05-12 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 19000-156/10/2020.AV 2020-05-12 Összes