Adatvédelmi nyilvántartás

XII. kerületi Rendőrkapitányság

1125 Budapest, Maros utca 3-5
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01120/156-1/2019.AV 2019-02-13 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01120/156-86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01120/156-87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01120/156-88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01120/156-89/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01120/156-90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01120/156-91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01120/156-92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01120/156-93/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01120/156-94/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01120/156-95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01120-156/2/2019. AV 2019-08-27 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01120-156/2/2020. AV 2020-01-24 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01120-156/4/2020.AV 2020-03-26 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 01120-156/7/2020.AV 2020-04-20 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01120-156/3/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01120-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01120/156-1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01120/156-3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01120/156-4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01120/156-5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01120/156-6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01120/156-7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01120/156-8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01120/156-9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01120/156-10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01120/156-11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01120-156/1/2020. AV 2020-01-24 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01120/156-12/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01120/156-13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01120/156-14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01120/156-15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01120/156-16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01120/156-18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01120/156-19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01120/156-20/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01120-156/3/2020.AV 2020-03-20 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01120-156/9/2020.AV 2020-11-02 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01120-156/10/2020.AV 2020-11-02 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01120-156/2/2021.AV 2021-03-10 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01120-156/2/2022.AV 2022-04-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01120-156/5/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 01120/156-22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01120/156-24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01120/156-26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01120/156-27/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01120/156-28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01120/156-30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01120/156-31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01120/156-32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01120/156-33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01120/156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01120/156-35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01120/156-37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01120/156-38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01120/156-39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01120/156-41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01120/156-44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01120/156-46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01120/156-47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01120/156-49/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01120/156-50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01120/156-48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01120/156-52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 01120/156-43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01120-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01120/156-55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01120-156/1/2022.AV 2022-04-07 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01120/156-58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01120/156-59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01120/156-60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01120/156-61/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01120/156-64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01120/156-65/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01120/156-66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01120/156-67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01120/156-68/2018. AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01120/156-70/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01120/156-74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01120/156-75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Adományok nyilvántartása 01120/156-80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01120/156-84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01120/156-85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01120-156/3/2022.AV 2022-05-10 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01120-156/4/2022.AV 2022-05-10 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01120-156/6/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01120-156/8/2020.AV 2020-05-18 Összes