Adatvédelmi nyilvántartás

XIV. kerületi Rendőrkapitányság

1143 Budapest, Stefánia út 83-85.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01140/156-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01140/156-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01140/156-3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01140/156-4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01140/156-5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01140/156-6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01140/156-7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01140/156-8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01140/156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01140/156-10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01140/156-11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01140/156-12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01140/156-13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01140-156/1/2020. AV 2020-01-22 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01140/156-14/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01140/156-15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01140/156-16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01140/156-17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01140/156-18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01140/156-19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01140/156-20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01140/156-21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01140/156-22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01140/156-23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01140-156/3/2020.AV 2020-03-26 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01140-156/2/2021.AV 2021-03-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01140-156/2/2022.AV 2022-04-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01140-156/5/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01140/156-24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01140/156-25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01140/156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01140/156-27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01140/156-28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01140/156-29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01140/156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01140/156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01140/156-32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01140/156-33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01140/156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01140/156-35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01140/156-36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01140/156-37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01140/156-38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01140/156-39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01140/156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01140/156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01140/156-42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01140/156-43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01140/156-44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01140/156-45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01140-156/7/2020.AV 2020-03-26 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01140-156/1/2022.AV 2022-04-07 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01140/156-46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01140/156-47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01140/156-48/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01140/156-49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01140/156-50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01140/156-51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01140-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01140/156-53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01140/156-54/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 01140/156-55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01140/156-56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01140/156-57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01140/156-58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01140/156-59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01140/156-60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01140/156-61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01140/156-62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01140/156-63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01140/156-64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01140-156/3/2022.AV 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01140-156/4/2022.AV 2022-05-09 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 01140/156-65/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01140/156-66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01140/156-67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01140/156-68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 01140/156-69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01140-156/2/2020. AV 2020-01-28 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01140-156/6/2020.AV 2020-03-26 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01140-156/3/2021.AV 2021-03-11 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01140-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01140-156/4/2020.AV 2020-03-26 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01140-156/5/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01140-156/8/2020.AV 2020-05-21 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 01140-156/9/2020.AV 2020-05-21 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01140-156/10/2020.AV 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01140-156/11/2020.AV 2020-11-19 Összes