Adatvédelmi nyilvántartás

XV. kerületi Rendőrkapitányság

1152 Budapest, Széchenyi tér 5.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01150/156/7/2019.AV 2019-01-28 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01150-156/90/2018 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01150-156/91/2018 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01150-156/92/2018 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01150-156/93/2018 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01150-156/94/2018 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01150-156/95/2018 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01150-156/96/2018 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01150-156/97/2018 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01150-156/98/2018 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01150-156/8/2019. AV 2019-08-13 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 01150-156/1/2019 2019-01-16 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01150-156/2/2020. AV 2020-01-29 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01150-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01150-156/2/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01150-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01150-156/1/2018 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01150-156/2/2018 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01150-156/3/2018 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01150-156/4/2018 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01150-156/5/2018 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01150-156/6/2018 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01150-156/7/2018 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01150-156/8/2018 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01150-156/9/2018 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01150-156/10/2018 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01150-156/11/2018 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01150-156/12/2018 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01150-156/1/2020. AV 2020-01-22 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01150-156/13/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01150-156/14/2018 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01150-156/15/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 01150-156/16/2018 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01150-156/17/2018 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01150-156/18/2018 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01150-156/19/2018 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01150-156/20/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01150-156/21/2018 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01150-156/22/2018 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01150-156/23/2018 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01150-156/10/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01150-156/11/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01150-156/3/2021.AV 2021-03-12 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01150-156/3/2022.AV 2022-04-21 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01150-156/4/2022.AV 2022-04-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01150-156/8/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01150-156/24/2018 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01150-156/25/2018 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01150-156/26/2018 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01150-1567/27/2018 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01150-156/28/2018 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01150-156/29/2018 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01150-156/30/2018 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01150-156/31/2018 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01150-156/32/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01150-156/33/2018 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01150-156/34/2018 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01150-156/35/2018 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01150-156/36/2018 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01150-156/37/2018 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01150-156/38/2018 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01150-156/39/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01150-156/40/2018 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01150-156/41/2018 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01150-156/42/2018 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01150-156/43/2018 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01150-156/44/2018 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01150-156/45/2018 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01150-156/46/2018 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01150-156/47/2018 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01150-156/48/2018 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01150-156/2/2022.AV 2022-04-07 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01150-156/49/2018 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01150-156/50/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01150-156/51/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01150-156/52/2018 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01150-156/542018 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01150-156/55/2018 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01150-156/56/2018 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 01150-156/2/2019 2019-01-16 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 01150-156/1/2022.AV 2022-04-07 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01150-156/58/2018 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01150-156/59/2018 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01150-156/60/2018 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 01150-156/62/2018 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01150-156/1/2021.AV 2021-03-12 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01150-156/63/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01150-156/64/2018 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01150-156/4/2019 2019-01-16 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01150-156/5/2019 2019-01-16 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01150-156/6/2019 2019-01-16 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01150-156/8/2020.AV 2020-10-21 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01150-156/65/2018 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01150-156/66/2018 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01150-156/67/2018 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01150-156/68/2018 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01150-156/69/2018 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01150-156/70/2018 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01150-156/71/2018 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 01150-156/72/2018 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01150-156/73/2018 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01150-156/74/2018 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01150-156/75/2018 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01150-156/76/2018 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01150-156/77/2018 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01150-156/78/2018 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01150-156/79/2018 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01150-156/80/2018 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 01150-156/3/2019 2019-01-16 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01150-156/6/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01150-156/7/2020.AV 2020-10-21 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01150-156/9/2020.AV 2020-10-21 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Leltárfelelősök nyilvántartása 01150-156/81/2018 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01150-156/82/2018 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01150-156/83/2018 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01150-156/84/2018 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01150-156/85/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01150-156/86/2018 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01150-156/87/2018 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01150-156/88/2018 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01150-156/89/2018 2018-05-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01150-156/5/2022.AV 2022-05-10 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01150-156/6/2022.AV 2022-05-10 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01150-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01150-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01150-156/12/2020.AV 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01150-156/13/2020.AV 2020-11-19 Összes