Adatvédelmi nyilvántartás

XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság

1204 Budapest, Török Flóris utca 78-82.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01200-156/1/2020. AV 2020-01-30 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01200-156/3/2020. AV 2020-03-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01200-156/8/2020.AV 2020-11-24 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01200-156/9/2020.AV 2020-11-24 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01200-156/2/2021.AV 2021-03-13 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01200-156/2/2022.AV 2022-05-30 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Budapest XX. Kerület területe 01200-156/34/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/35/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/36/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/39/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/40/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/42/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/43/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/44/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/48/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/49/2018.RAV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/102/2018.RAV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01200-156/1/2021.AV 2021-03-13 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01200-156/12/2020.AV 2020-11-24 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes


-
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01200-156/10/2020.AV 2020-11-24 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01200-156/11/2020.AV 2020-11-24 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/1/2019. AV 2019-09-02 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 01200-156/2/2019. AV 2019-10-28 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01200-156/2/2020. AV 2020-01-30 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01200-156/4/2020.AV 2020-03-25 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 01200-156/7/2020.AV 2020-04-23 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01200-156/3/2021.AV 2021-03-13 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01200-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01200-156/6/2020.AV 2020-03-25 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01200-156/5/2020.AV 2020-03-25 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01200-156/13/2020.AV 2020-11-24 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01200-156/14/2020.AV 2020-11-24 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01200-156/1/2022.AV 2022-04-11 Összes