Adatvédelmi nyilvántartás

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
Dr. Erőss Péter
r. alezredes
erossp@zala.police.hu
+36(92)311-510/20-14 BM: (26)20-14

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 20000/156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 20000/156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 20000/156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 20000/156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 20000/156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 20000/156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 20000/156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 20000/156-9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 20000/156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 20000/156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 20000/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 20000/156-13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 20000/156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 20000/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 20000/156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 20000/156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 20000/156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 20000/156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 20000/156-20/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 20000/156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 20000/156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 20000/156-23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 20000/156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 20000/156-25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 20000/156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 20000/156-27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 20000/156-28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 20000/156-29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 20000/156-30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 20000/156-31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 20000/156-32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 20000/156-33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 20000/156-34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 20000/156-35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 20000/156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 20000/156-37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 20000/156-38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 20000/156-39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 20000/156-40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 20000/156-41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 20000/156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 20000/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 20000/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 20000/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 20000/156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 20000/156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 20000/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 20000/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 20000/156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 20000/156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 20000/156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 20000/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 20000/156-54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 20000/156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 20000/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 20000/156-57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 20000/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 20000/156-59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 20000/156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 20000/156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 20000/156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 20000/156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 20000/156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 20000/156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 20000/156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20000/156-67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 20000/156-68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 20000/156-69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 20000/156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 20000/156-71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 20000/156-72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 20000/156-73/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 20000/156-74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 20000/156-75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 20000/156-76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 20000/156-77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 20000/156-78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 20000/156-79/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 20000/156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 20000/156-81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 20000/156-82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 20000/156-83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 20000/156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 20000/156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 20000/156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 20000/156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 20000/156-88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 20000/156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 20000/156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 20000/156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 20000/156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 20000/156-93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 20000/156-94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 20000/156-95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 20000/156-96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 20000/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 20000/156-98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 20000/156-99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 20000/156-100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 20000/156-101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 20000/156-102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 20000/156-103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 20000/156-104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 20000/156-105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 20000/156-106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 20000/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 20000/156-108/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 20000/156-109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Légirendészeti ellenőrzések 20000/156-110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utasbiztonsági ellenőrök tevékenységének tesztelése (nyílt/rejtett tesztelés) 20000/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 20000/156-112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 20000/156-113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 20000/156-114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 20000/156-180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 20000/156-181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 20000/156-182/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 20000/156-115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 20000/156-116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 20000/156-117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 20000/156-118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 20000/156-119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 20000/156-120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 20000/156-121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 20000/156-122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 20000/156-183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 20000-156/16/2020.RAV 2020-08-28 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 20000/156-123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 20000/156-124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 20000/156-125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 20000/156-126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 20000/156-127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 20000/156-128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 20000/156-129-1/2018.AV. 2018-09-03 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 20000/156-130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 20000/156-131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 20000/156-132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 20000/156-133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 20000/156-134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 20000/156-135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 20000/156-136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 20000/156-137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 20000/156-138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 20000/156-139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 20000/156-140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 20000/156-141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 20000/156-142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 20000/156-143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 20000/156-144/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 20000/156-145/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 20000/156-146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 20000/156-147/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 20000/156-148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 20000/156-149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 20000/156-150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 20000/156-151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 20000/156-152/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 20000/156-153/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 20000/156-154/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 20000/156-155/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 20000/156-156/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 20000/156-157/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 20000/156-158/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 20000/156-159/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 20000/156-160/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 20000/156-161/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 20000/156-162/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 20000/156-163/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 20000/156-164/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 20000/156-165/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 20000/156-166/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 20000/156-167/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 20000/156-168/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 20000/156-169/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 20000/156-170/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 20000/156-171/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 20000/156-172/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 20000/156-173/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 20000/156-174/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 20000/156-175/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 20000/156-176/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 20000/156-177/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 20000/156-178/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 20000/156-179/2018.AV 2018-05-25 Összes