Szegedi Rendészeti Szakközépiskola

Tájékoztató

 

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola

 

Iskolánk a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében megvalósuló Szupergyors Internet 2018. évre történő megvalósításához kapcsolódó 1338/2015. (V.27.) Korm. határozat alapján az alábbi tájékoztatót adja ki.

 

A vagyonkezelői hozzájárulás megadására vonatkozó eljárások rendje:

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola rendelkezik érvényes Vagyonkezelői Szerződéssel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mely alapján vagyonkezelői hozzájárulás kiadásra jogosult a Szakközépiskola, mint vagyonkezelő képviselője dr. Bardócz Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos, igazgató.

 

A nyilatkozat kiadására külön eljárási renddel a Szakközépiskola nem rendelkezik, annak végrehajtása a hasonló ügyiratok menetével megegyezően történik. Beérkezést követően az iskola iktatási rendszerébe kerül a kérelem, ami a szignálási rend szerint eljut az ügyintézőhöz, aki ebben az esetben megegyezik a kapcsolattartóval.

 

Az ügymenet tekintetében a fenti címre beérkezett kérelmet megvizsgáljuk és a kérelmező által meghatározott formátumban és példányszámban kiadjuk a hozzájárulási nyilatkozatot.

 

Az eljárás során alkalmazott díjazásra vonatkozó elvek és a díjak számításának képlete:

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola az eljárás lefolytatásáért nem számít fel díjazást. A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy amennyiben a légkábel és a földkábel elvezetése során helyreállítási munkákat kell elvégezni, az így keletkezett költségek teljes egészében a kivitelezőt terhelik.

 

A kérelem benyújtásának helye, módja, kötelező tartalmi elemi, formai követelmények:

A hozzájárulási nyilatkozat benyújtásának helye:

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola, 6728 Szeged, Bajai út 14.

Címzett: dr. Bardócz Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

 

A Szakközépiskolában a munkarend: Hétfőtől-csütörtökig 07.30-15.30-ig, pénteken 07.30-13.30-ig.

 

A beérkezett kérelemnek tartalmazni kell az érintett ingatlanok helyrajzi számát, a konkrét munkálatok részletes leírását, időszámvetést a munkák ütemezésére, a munkák megkezdésének, a helyreállítás és a befejezés dátumát.

 

Az eljárás során szükséges, kérelemhez benyújtandó valamennyi adat és dokumentum listája:

A következő dokumentumok beadása szükséges a vagyonkezelői hozzájárulási nyilatkozat kiadásához:

- műszaki tervdokumentáció,

- helyszínrajz,

- tulajdoni lap,

- érintett, meglévő informatikai szolgáltatók nyilatkozatai.

 

A fenti dokumentumokhoz a szakközépiskola nem készít iratmintákat, a kivitelező által korábban használt ilyen jellegű iratokat elfogadja.

 

Kapcsolattartó:

Albert Erzsébet gazdasági igazgató helyettes

Elérhetősége:

AlbertE@orfk.police.hu

Telefon: 70/4500514

BM tel.: 33/1397/1300

 

Kádár Erika r. őrnagy kiemelt főreferens, rendszergazda

Elérhetősége:

KadarE@orfk.police.hu

Telefon: 30/4963277

BM tel.: 33/1397/1205