Adatvédelmi nyilvántartás

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 19070-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 19070-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19070-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19070-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 19070-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19070-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 19070-156/8/2018.AV. 2018-05-25 2020-07-13 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19070-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19070-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19070-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19070-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19070-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19070-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19070-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19070-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19070-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19070-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19070-156/8/2020.AV 2020-07-13 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19070-156/9/2020.AV 2020-07-13 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 19070-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19070-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19070-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19070-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19070-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19070-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19070-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19070-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19070-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19070-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19070-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19070-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19070-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19070-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19070-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19070/156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19070-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19070-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 19070-156/5/2019.AV 2019-09-05 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19070-156/5/2020.AV 2020-03-30 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19070-156/2/2022.AV 2022-04-12 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19070-156/3/2022.AV 2022-04-12 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19070-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 19070-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19070-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19070-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19070-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19070-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19070-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19070-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19070-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19070-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19070-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19070-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19070-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19070-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19070-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19070-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19070-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19070-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19070-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19070-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 19070-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19070-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19070-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19070-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19070-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19070/156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 19070-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19070-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonfüred 19070-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tihany 19070-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonakali 19070-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19070-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19070-156/13/2020.AV 2020-08-17 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 19070-156/14/2020.AV 2020-08-17 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Balatonudvari 19070-156/10/2020.AV 2020-07-27 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Alsóörs 19070-156/11/2020.AV 2020-07-27 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Csopak 19070-156/12/2020.AV 2020-08-04 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zánka 19070-156/4/2021.AV 2021-11-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 19070-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19070-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19070-156/70-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19070-156/71-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19070-156/4/2020.AV 2020-03-30 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19070-156/1/2022.AV 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19070-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19070-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19070-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 19070-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 19070-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 19070-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 19070-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 19070-156/15/2020.AV 2020-09-09 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 19070-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 19070-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 19070-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19070-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 19070-156/16/2020.AV 2020-09-28 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19070-156/17/2020.AV 2020-09-28 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 19070-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19070-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19070-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 19070-156/146/2018.AV 2018-08-08 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 19070-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 19070-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 19070-156/88-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 19070-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19070-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 19070-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19070-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19070-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19070-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19070-156/18/2020.AV 2020-10-14 Összes
Értesítési terv 19070-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 19070-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 19070-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19070-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19070-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19070-156/142/2018.AV 2018-08-08 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19070-156/143/2018.AV 2018-08-08 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19070-156/144/2018.AV 2018-08-08 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 19070-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 19070-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19070-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19070-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 19070-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19070-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 19070-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19070-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19070-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 19070-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19070-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19070-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19070-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19070-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 19070-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 19070-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 19070-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 19070-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 19070-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19070-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 19070-156/145/2018.AV 2018-08-08 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 19070-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes Pro-M Zrt.
1536 Budapest, Pf.: 272.
kozpontivpn@pr-m.hu
+3680430000
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19070-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 19070-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 19070-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19070-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19070-156/124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 19070-156/125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19070-156/126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19070-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 19070-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 19070-156/129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 19070-156/130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 19070-156/131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 19070-156/132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 19070-156/133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 19070-156/134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19070-156/3-1/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19070-156/4/2022.AV 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19070-156/5/2022.AV 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 19070-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 19070-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 19070-156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19070-156/139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19070-156/140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 19070-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 19070-156/141/2018.AV 2018-08-08 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19070-156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19070-156/4/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19070-156/1/2020.AV 2020-01-30 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19070-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19070-156/3/2021. AVV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19070-156/2/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19070-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19070-156/6/2020.AV 2020-05-12 Összes