Adatvédelmi nyilvántartás

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság

2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07030-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07030-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07030-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 07030-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07030-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 07030-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07030-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07030-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 07030-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07030-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07030-156/1/2020.AV. 2020-01-01 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 07030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 07030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 07030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 07030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07030-156/5/2020.AV. 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07030-156/14/2020.AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07030-156/13/2020.AV. 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07030-156/2/2021.AV. 2021-02-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 07030-156/6/2022.AV. 2022-03-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 07030-156/5/2022.AV. 2022-03-29 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 07030-156/4/2022.AV. 2022-03-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 07030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 07030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 07030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 07030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 07030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 07030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 07030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 07030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 07030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 07030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 07030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 07030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagykarácsony 07030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mezőfalva 07030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Beloiannisz 07030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Baracs 07030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Adony 07030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Dunaújváros 07030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 07030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 07030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 07030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 07030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kulcs 07030-156/4/2021.AV. 2021-04-12 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07030-156/89-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07030-156/92-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07030-156/4/2020.AV. 2020-03-09 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 07030-156/2/2022.AV. 2022-03-16 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Lőtér üzemeltetési engedély 07030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 07030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 07030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 07030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 07030-156/3/2022.AV. 2022-03-16 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési jogsegély 07030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 07030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 07030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 07030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 07030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 07030-156/3/2021.AV. 2021-01-20 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07030-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07030-156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07030-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Prümi együttműködés 07030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 07030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 07030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 07030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 07030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 07030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 07030-156/10/2020.AV. 2020-08-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07030-156/12/2020.AV. 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07030-156/11/2020.AV. 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07030-156/15/2020.AV. 2020-10-05 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 07030-156/5/2021.AV. 2021-04-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 07030-156/6/2021.AV. 2021-04-07 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 07030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 07030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 07030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 07030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07030-156/3/2019.AV. 2019-08-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07030-156/7/2022.AV. 2022-04-27 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07030-156/8/2022.AV. 2022-04-27 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 07030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 07030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 07030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 07030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 07030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 07030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 07030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 07030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 07030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 07030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 07030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 07030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 07030-156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 07030-156/28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07030-156/1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07030-156/2/2019.AV. 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07030-156/3/2020.AV. 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07030-156/8/2020.AV. 2020-03-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07030-156/1/2021.AV. 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07030-156/7/2021.AV. 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07030-156/8/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07030-156/6/2020.AV. 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07030-156/7/2020.AV. 2020-03-18 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
07030-156/1/2022.AV. 2022-03-16 Összes