Adatvédelmi nyilvántartás

Eger Rendőrkapitányság

3300 Eger, Klapka Gy. u. 3
Mészáros Lajos
r. alezredes
meszarosla@heves.police.hu
+36(36)522-111/1457 BM: (31)1457

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 10010-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 10010-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 10010-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 10010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 10010-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 10010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 10010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 10010-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 10010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 10010-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 10010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 10010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 10010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 10010-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 10010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 10010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 10010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 10010-156/1/2020.AV 2020-01-14 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 10010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 10010-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 10010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 10010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 10010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 10010-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 10010-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 10010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 10010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 10010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 10010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 10010-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 10010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 10010-156/6/2022.AV 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 10010-156/5/2022.AV 2022-04-07 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 10010-156/7/2022.AV 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 10010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 10010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 10010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 10010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 10010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 10010-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 10010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 10010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 10010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 10010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 10010-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 10010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 10010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 10010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 10010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 10010-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 10010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 10010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 10010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 10010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 10010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 10010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 10010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Eger 10010-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közterület-felügyelet
3300 Eger, Dobó tér 2.
Dr. Bánhidy Péter
banhidy.peter@ph.eger.hu
+3636523706
Közterületi térfigyelő kamerázás Bélapátfalva 10010-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bodony 10010-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sirok 10010-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szarvaskő 10010-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tarnalelesz 10010-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Ostoros 10010-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Andornaktálya 10010-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Novaj 10010-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagytálya 10010-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Maklár 10010-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Noszvaj 10010-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tarnaszentmária 10010-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Verpelét 10010-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Demjén 10010-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Egerszalók 10010-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Egerszólát 10010-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kerecsend 10010-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mikófalva 10010-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagyvisnyó 10010-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Pétervására 10010-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szajla 10010-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Felsőtárkány 10010-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bükkszék 10010-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Recsk 10010-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Egerbakta 10010-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Parád 10010-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 10010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10010-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10010-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 10010-156/3/2022.AV 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 10010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 10010-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 10010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 10010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 10010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 10010-156/2/2022.AV 2022-03-31 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 10010-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 10010-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 10010-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 10010-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 10010-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 10010-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 10010-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 10010-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 10010-156/1/2022.AV 2022-03-31 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti őrizet 10010-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 10010-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
10010-156/4/2022.AV 2022-03-31 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 10010-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 10010-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 10010-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 10010-156/4/2020.AV 2020-05-18 Összes
Értesítési terv 10010-156/1/2021.AV 2021-03-17 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 10010-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 10010-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 10010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 10010-156/135/2018.AV 2018-07-20 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 10010-156/136/2018.AV 2018-07-20 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 10010-156/137/2018.AV 2018-07-20 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 10010-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 10010-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 10010-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 10010-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10010-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10010-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10010-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 10010-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 10010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 10010-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes Heves Megyei Kormányhivatal EgeriJárási Hivatal
3300 Eger, Szarvas tér 1.
Dr. Fónagy-Virág Ákos
adatvedelem@heves.gov.hu
36/521-500
Fogvatartotti nyilvántartás 10010-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 10010-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 10010-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 10010-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 10010-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 10010-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 10010-156/138/2018.AV 2018-07-20 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 10010-156/5/2020.AV 2020-09-07 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10010-156/6/2020.AV 2020-10-26 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10010-156/7/2020.AV 2020-10-26 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 10010-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 10010-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 10010-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 10010-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 10010-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 10010-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 10010-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 10010-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 10010-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 10010-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 10010-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 10010-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 10010-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 10010-156/134/2018.AV 2018-07-20 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 10010-156/1/2019.AV 2019-01-31 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 10010-156/3/2019.AV 2019-08-26 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 10010-156/2/2021.AV 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 10010-156/5/2021.AV 2021-11-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 10010-156/2/2019.AV 2019-08-26 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 10010-156/3/2021.AV 2021-11-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 10010-156/4/2021.AV 2021-11-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 10010-156/8/2022.AV 2022-05-03 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 10010-156/9/2022.AV 2022-05-03 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 10010-156/2/2020.AV 2020-03-26 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 10010-156/3/2020.AV 2020-03-26 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 10010-156/8/2020.AV 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
10010-156/9/2020.AV 2020-11-19 Összes