Adatvédelmi nyilvántartás

Győr Rendőrkapitányság

9024 Győr, Zrínyi út 54.
dr. Márkus Erika
r. alezredes
markuse@gyor.police.hu
+36 96 520-008, BM: 21/16-08

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 08010-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 08010-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 08010-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 08010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 08010-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 08010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 08010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 08010-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 08010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 08010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 08010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 08010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 08010-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 08010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 08010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 08010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 08010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 08010-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 08010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 08010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 08010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 08010-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 08010-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 08010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 08010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 08010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 08010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 08010-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 08010-156/2/2021.AV 2021-03-17 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 08010-156/1/2022.AV 2022-04-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 08010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 08010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 08010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 08010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 08010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 08010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 08010-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 08010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Győr 08010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Rábapatona 08010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tét 08010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Pannonhalma 08010-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Győrújbarát 08010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kunsziget 08010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Dunaszeg 08010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Dunaszentpál 08010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 08010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 08010-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 08010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 08010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 08010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 08010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 08010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 08010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 08010-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 08010-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 08010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 08010-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 08010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 08010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 08010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 08010-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 08010-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 08010-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 08010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gönyű 08010-156/1/2019.AV 2019-02-26 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sikátor 08010-156/2/2019.AV 2019-02-26 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bőny 08010-156/3/2019.AV 2019-02-26 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Győrzámoly 08010-156/6/2021.AV 2021-09-23 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 08010-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 08010-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08010-156/67-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08010-156/68-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 08010-156/2/2022.AV 2022-04-13 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 08010-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 08010-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 08010-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 08010-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 08010-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 08010-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 08010-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 08010-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 08010-156/3/2022.AV 2022-04-13 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 08010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 08010-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 08010-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 08010-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 08010-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 08010-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 08010-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 08010-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 08010-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 08010-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 08010-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 08010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 08010-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 08010-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 08010-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 08010-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 08010-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 08010-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 08010-156/1/2021.AV 2021-03-17 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 08010-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 08010-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 08010-156/2/2020.AV 2020-02-03 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 08010-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 08010-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 08010-156/135/2018.AV 2018-07-19 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 08010-156/136/2018.AV 2018-07-19 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 08010-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 08010-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08010-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 08010-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08010-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 08010-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08010-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08010-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 08010-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 08010-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 08010-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 08010-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 08010-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 08010-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 08010-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 08010-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 08010-156/117-1/2018.AV 2018-07-19 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 08010-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 08010-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 08010-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 08010-156/5/2020.AV 2020-09-08 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 08010-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 08010-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 08010-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 08010-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 08010-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 08010-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 08010-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 08010-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 08010-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 08010-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 08010-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 08010-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 08010-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 08010-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 08010-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 08010-156/134/2018.AV 2018-07-19 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 08010-156/4/2019.AV 2019-08-14 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 08010-156/5/2019.AV 2019-10-16 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 08010-156/1/2020.AV 2020-02-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 08010-156/3/2021.AV 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 08010-156/7/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 08010-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 08000-156/4/2020.AV 2020-05-12 Összes