Adatvédelmi nyilvántartás

Körmendi Rendőrkapitányság

9900 Körmend, Hunyadi J. utca 9.
dr. Bacsa László

bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 18030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 18030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 18030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 18030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 18030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 18030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 18030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 18030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 18030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 18030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 18030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Körmend, Hunyadi u. 18030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés Körmend, Hunyadi u. 18030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 18030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 18030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 18030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18030-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 18030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Körmend, Alkotmány u. 18030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Szentgotthárd 18030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés Körmend, Alkotmány u. 18030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés Szentgotthárd 18030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés Őriszentpéter 18030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18030-156/6/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 18030-156/7/2020.AV 2020-10-20 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 18030-156/2/2022.AV 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 18030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 18030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 18030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 18030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 18030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Körmend 18030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 18030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 18030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 18030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 18030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18030-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 18030-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 18030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 18030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 18030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 18030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 18030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szentgotthárd 18030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 18030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18030-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18030-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 18030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 18030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 18030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 18030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 18030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 18030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 18030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 18030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18030-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 18030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 18030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 18030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 18030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 18030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 18030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 18030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 18030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 18030-156/78-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 18030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 18030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 18030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 18030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 18030-156/4/2020.AV 2020-06-15 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 18030-156/5/2020.AV 2020-06-15 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 18030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 18030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 18030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 18030-156/1/2021.AV 2021-03-17 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 18030-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 18030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 18030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 18030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18030-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 18030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18030-156/8/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18030-156/9/2020.AV 2020-10-20 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 18030-156/3/2021.AV 2021-04-16 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 18030-156/4/2021.AV 2021-04-16 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 18030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 18030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 18030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 18030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 18030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 18030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 18030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 18030-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 18030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18030-156/2/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18030-156/3/2022.AV 2022-05-03 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18030-156/4/2022.AV 2022-05-03 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 18030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 18030-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18030-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18030-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18030-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18030-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18030-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18030-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 18030-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18030-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 18030-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18030-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18030-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18030-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 18030-156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18030-156/3/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 18030-156/1/2020.AV 2020-01-27 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18030-156/2/2021.AV 2021-03-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18030-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18030-156/2/2020.AV 2020-03-26 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18030-156/3/2020.AV 2020-03-26 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 18030-156/10/2020.AV 2020-11-16 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
18030-156/11/2020.AV 2020-11-16 Összes