Adatvédelmi nyilvántartás

Kőszeg Rendőrkapitányság

9730 Kőszeg, Rómer F.u. 8.
dr. Bacsa László

bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18050/156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 18050/156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18050/156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 18050/156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18050/156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18050/156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 18050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 18050-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 18050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 18050/156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18050/156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18050/156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 18050/156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18050/156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18050/156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 18050/156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 18050/156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 18050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 18050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 18050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18050-156/6/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 18050-156/7/2020.AV 2020-10-20 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 18050/156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 18050/156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18050/156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 18050/156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18050/156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kőszeg 18050/156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18050/156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 18050/156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18050/156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 18050/156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18050/156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 18050/156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 18050/156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 18050/156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 18050/156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18050/156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18050/156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 18050/156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 18050/156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18050/156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 18050/156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 18050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 18050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 18050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 18050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Csepreg 18050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bük 18050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 18050/156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18050/156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18050/156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18050-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 18050/156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 18050/156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 18050/156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 18050/156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 18050/156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 18050/156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18050/156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 18050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 18050/156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18050/156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 18050/156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 18050/156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 18050/156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18050/156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18050/156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 18050/156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 18050/156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 18050/156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 18050-156/72-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 18050/156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 18050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 18050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 18050-156/4/2020.AV 2020-06-15 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 18050-156/5/2020.AV 2020-06-15 Összes
Bűnügy

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 18050-156/117/2018.AV 2018-07-17 Összes
Közigazgatási eljárás 18050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 18050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 18050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 18050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 18050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 18050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18050-156/8/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18050-156/9/2020.AV 2020-10-20 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 18050-156/3/2021.AV 2021-04-19 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 18050-156/4/2021.AV 2021-04-19 Összes

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 18050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 18050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 18050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 18050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 18050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 18050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 18050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18050-156/3/2019.AV 2019-08-14 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18050-156/2/2022.AV 2022-05-05 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18050-156/3/2022.AV 2022-05-05 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 18050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 18050-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18050-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18050-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 18050-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18050-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 18050-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18050-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18050-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18050-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 18050-156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18050-156/2/2019.AV 2019-08-14 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 18050-156/4/2019.AV 2019-09-27 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 18050-156/1/2020.AV 2020-01-24 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18050-156/2/2021.AV 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 18050-156/5/2021.AV 2021-09-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18050-156/6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18050-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18050-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 18050-156/10/2020.AV 2020-11-17 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
18050-156/11/2020.AV 2020-11-17 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 18050-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes