Adatvédelmi nyilvántartás

Komáromi Rendőrkapitányság

2900 Komárom, Igmándi út 24.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 11030-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11030-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 11030-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 11030-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11030-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11030-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11030-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11030-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11030-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11030-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 11030-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11030-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11030-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11030-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 11030-156/2/2018. AV 2018-05-25 2020-09-14 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 11030-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11030-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11030-156/1/2020.AV 2020-01-13 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 11030-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 11030-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11030-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11030-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11030-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 11030-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11030-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11030-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 11030-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 11030-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11030-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11030-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11030-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 11030-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 11030-156/21/2018. AV 2018-05-25 2020-09-14 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11030-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 11030-156/2/2020.AV 2020-03-23 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 11030/156-14/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 11030/156-15/2020.AV 2020-10-20 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11030/156-1/2022.AV 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11030-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 11030-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 11030-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 11030-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11030-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 11030-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 11030-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11030-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 11030-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Komárom 11030-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes Komáromi Rendőrkapitányság
2900 Komárom, Igmándi út 24. sz
komaromrk@komarom.police.hu
34/541-031
Komárom Város Önkormányzata
2900 Komárom, Szabadság tér 1.


Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11030-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11030-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11030-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11030-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11030-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 11030-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11030-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11030-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 11030-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 11030-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 11030-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 11030-156/41/2018. AV 2018-05-25 2020-07-09 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11030-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 11030-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 11030-156/47/2018. AV 2018-05-25 2020-07-09 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 11030-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11030-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11030-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11030-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11030-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 11030-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11030-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11030-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11030-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 11030-156/84/2018. AV 2018-05-25 2020-09-28 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 11030-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11030-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11030-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 11030-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11030-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 11030-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11030-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 11030-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 11030-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 11030-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11030-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 11030-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 11030-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11030-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11030-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11030-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11030-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 11030-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 11030-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 11030-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 11030-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 11030-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 11030-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 11030-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 11030-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 11030-156/95/2018. AV. 2018-05-25 2020-09-29 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11030-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 11030-156/97/2018. av 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11030/156-7/1/2020.AV. 2020-06-10 Összes
Értesítési terv 11030-156-1/2021.AV 2021-03-31 Összes

Légirendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 11030-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 11030-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11030-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 11030/156-16/2020.AV 2020-10-20 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 11030-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 11030-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 11030-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 11030-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 11030-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 11030-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 11030-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11030-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 11030-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 11030-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 11030-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11030-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 11030-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 11030-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 11030-156/99/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 11030-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11030-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 11030/156-147/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 11030/156-12/2020.AV 2020-09-04 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11030/156-17/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11030/156-18/2020.AV 2020-10-20 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 11030/156-19/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11030-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11030-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11030-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 11030-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 11030-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 11030-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 11030-156/123/2018. AV 2018-05-25 2020-07-09 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11030-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 11030-156/125/2018. AV 2018-05-25 2020-09-29 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 11030-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 11030-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 11030-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 11030-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 11030-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 11030-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 11030-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 11030-156/142/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 11030-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11030-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 11030-156/138/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 11030-156/137/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 11030-156/136/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 11030-156/135/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 11030-156/134/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 11030-156/141/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 11030-156/143/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 11030-156/144/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 11030/156-146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 11030/156-133/2018.AV 2018-05-25 2020-09-29 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 11030/156-5/2021.AV 2021-03-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 11030/156-6/2021.AV 2021-11-22 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11030-156/3/2020.AV 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11030-156/4/2020.AV 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11030-156/5/2020.AV 2020-05-11 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 11030/156/20/2020.AV 2020-12-14 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
11030/156-21/2020.AV 2020-12-14 Összes