Adatvédelmi nyilvántartás

Szegedi Rendőrkapitányság

6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. százados
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06010-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06010-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06010-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 06010-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06010-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06010-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06010-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 06010-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 06010-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 06010-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 06010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06010-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 06010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 06010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 06010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 06010-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 06010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szeged 06010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Domaszék 06010-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Ferencszállás 06010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Klárafalva 06010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszasziget 06010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Deszk 06010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kübekháza 06010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Újszentiván 06010-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Algyő 06010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Röszke 06010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sándorfalva 06010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Dóc 06010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Mórahalom 06010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Ásotthalom 06010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Üllés 06010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zákányszék 06010-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Forráskút 06010-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bordány 06010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szatymaz 06010-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zsombó 06010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 06010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 06010-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 06010-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06010-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 06010-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06010-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 06010-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 06010-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 06010-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 06010-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 06010-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 06010-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 06010-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 06010-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06010-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06010-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06010-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 06010-156/2/2022. AV Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 06010-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 06010-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 06010-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 06010-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 06010-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 06010-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 06010-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 06010-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 06010-156/1/2022. AV Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 06010-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 06010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 06010-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 06010-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 06010-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 06010-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 06010-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 06010-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 06010-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 06010-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06010-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06010-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 06010-156/1/2021.AV 2021-03-30 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 06010-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 06010-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 06010-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 06010-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06010-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 06010-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06010-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06010-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06010-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06010-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 06010-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 06010-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 06010-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 06010-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 06010-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 06010-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 06010-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 06010-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 06010-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06010-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 06010-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 06010-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 06010-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04070-156/5/2020.AV. 2020-03-04 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06010-156/4/2020.AV 2020-10-29 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06010-156/5/2020.AV 2020-10-29 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 06010-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06010-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06010-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06010-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 06010-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06010-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06010-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06010-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 06010-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06010-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 06010-156/3/2019.AV 2019-09-26 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06010-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06010-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06010-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06010-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06010-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06010-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 06010-156/1/2019.AV 2019-06-24 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 06010-156/2/2019.AV 2019-09-26 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 06010/156/2/2021.AV 2021-03-30 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 06010-156/3/2021.AV Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06010-156/1/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06010-156/2/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 06010-156/3/2020.AV 2020-05-19 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 06010-156/6/2020.AV 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
06010-156/7/2020.AV 2020-11-18 Összes