Adatvédelmi nyilvántartás

Szentesi Rendőrkapitányság

6600 Szentes, Kossuth L. utca 43.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. százados
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 06050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 06050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 06050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 06050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 06050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 06050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 06050-156/6/2020.AV 2020-11-02 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 06050-156/7/2020.AV 2020-11-02 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 06050-156/3/2022.AV Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 06050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 06050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 06050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 06050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 06050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szentes 06050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 06050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 06050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 06050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 06050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 06050-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 06050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 06050-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 06050-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 06050-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 06050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 06050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 06050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 06050-156/1/2022.AV Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 06050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 06050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 06050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 06050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 06050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 06050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 06050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 06050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 06050-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 06050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 06050-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 06050-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 06050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 06050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 06050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 06050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 06050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 06050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 06050-156/1/2021.AV 2021-03-31 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 06050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 06050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 06050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 06050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 06050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 06050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 06050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 06050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 06050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 06050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 06050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 06050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 06050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 06050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 06050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 06050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 06050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06050-156/5/2020.AV 2020-10-30 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06050-156/4/2020.AV 2020-10-30 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 06050-156/2/2021.AV 2021-04-30 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 06050-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06050-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 06050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06050-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06050-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 06050-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06050-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 06050-156/2/2019.AV 2019-09-30 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06050-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06050-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06050-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06050-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06050-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06050-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 06050-156/1/2019.AV 2019-07-15 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 06050-156/3/2019.AV 2019-09-30 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 06050-156/3/2021.AV Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06050-156/2/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06050-156/1/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 06050-156/3/2020.AV 2020-05-19 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 06050-156/8/2020.AV 2020-11-23 Összes
Határrendészeti szakterület

Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
06050-156/2/2022.AV Összes