Adatvédelmi nyilvántartás

Veszprémi Rendőrkapitányság

8200 Veszprém, Bajcsy-Zs E. u. 2.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 19010-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19010-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19010-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19010-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19010-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 19010-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19010-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19010-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19010-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19010-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19010-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19010-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19010-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19010-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19010-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19010-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19010-156/8/2020.AV 2020-07-08 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 19010-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19010-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19010-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19010-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19010-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19010-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19010-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19010-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19010-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19010-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19010-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19010-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19010-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19010-156/6/2020.AV 2020-03-31 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19010-156/9/2020.AV 2020-07-31 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19010-156/10/2020.AV 2020-07-31 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19010-156/11/2020.AV 2020-07-31 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19010-156/12/2020.AV 2020-07-31 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19010-156/13/2020.AV 2020-07-31 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19010-156/2/2022.AV 2022-04-13 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19010-156/3/2022.AV 2022-04-13 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 19010-156/4/2022.AV 2022-04-14 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19010-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 19010-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19010-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19010-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19010-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19010-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19010-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19010-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19010-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19010-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Közlekedési tanú I.II. (Veszprém) 19010-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Veszprém 19010-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hajmáskér 19010-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Herend 19010-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bánd 19010-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szentgál 19010-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zirc 19010-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19010-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19010-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19010-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19010-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19010-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19010-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19010-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19010-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19010-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19010-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Veszprém 19010-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Hajmáskér 19010-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Herend 19010-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Bánd 19010-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Szentgál 19010-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Zirc 19010-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19010-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19010-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19010-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 19010-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19010-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19010-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nemesvámos 19010-156/4/2020.AV 2020-03-26 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19010-156/15/2020.AV 2020-08-13 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19010-156/16/2020.AV 2020-08-13 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19010-156/14/2020.AV 2020-08-13 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 19010-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19010-156/72-1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19010-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19010-156/70-1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19010-156/5/2020.AV 2020-03-31 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19010-156/1/2022.AV 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Fegyver

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19010-1456/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19010-1456/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19010-1456/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 19010-1456/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 19010-1456/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 19010-1456/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 19010-1456/77/2018. AV 2018-05-25 Összes

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19010-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 19010-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 19010-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 19010-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 19010-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19010-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 19010-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19010-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19010-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 19010-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19010-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19010-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19010-156/18/2020.AV 2020-10-14 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19010-156/19/2020.AV 2020-10-14 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19010-156/17/2020.AV 2020-10-13 Összes
Értesítési terv 19010-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19010-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19010-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19010-156/133/2018.AV 2018-08-14 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19010-156/134/2018.AV 2018-08-14 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19010-156/135/2018.AV 2018-08-14 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 19010-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 19010-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19010-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19010-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19010-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19010-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19010-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 19010-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19010-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19010-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19010-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19010-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 19010-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 19010-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 19010-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 19010-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 19010-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 19010-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 19010-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19010-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 19010-156/132/2018.AV 2018-08-14 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19010-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 19010-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19010-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19010-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 19010-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19010-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19010-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19010-156/3-1/2019.AV 2019-09-16 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19010-156/5/2022.AV 2022-05-10 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19010-156/6/2022.AV 2022-05-10 Összes
Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 19010-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 19010-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 19010-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 19010-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19010-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19010-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 19010-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 19010-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 19010-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 19010-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 19010-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 19010-156/136/2018.AV 2018-08-14 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19010-156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19010-156/2/2019.AV 2019-08-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19010-156/1/2020.AV 2020-02-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19010-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19010-156/5/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19010-156/2/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19010-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19010-156/7/2020.AV 2020-05-12 Összes