Adatvédelmi nyilvántartás

XVI. kerületi Rendőrkapitányság

1163 Budapest, Veres Péter út 101.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés

Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01160/156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 01160-156/96-2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01160-156/97-2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 01160-156/98-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01160-156/99-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01160-156/100-2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 01160-156/101-2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 01160-156/102-2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 01160-156/103-2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01160-156/104-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 01160-156/105-2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 01160-156/106-2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság 01160-156/107/2018. AV 2018-07-13 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01160-156/3/2019. AV 2019-08-10 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01160-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 01160-156/5/2020.AV 2020-04-20 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01160-156/3/2021.AV 2021-03-09 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01160-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Általános ügytípusok

Állománnyal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 01160-156/1-2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01160-156/2-2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01160-156/3-2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01160-156/4-2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01160-156/5-2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01160-156/6-2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 01160-156/7-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01160-156/8-2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01160-156/9-2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01160-156/10-2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01160-156/11-2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01160-156/12-2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01160-156/13-2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01160-156/14-2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01160-156/2/2019. AV 2020-01-22 Összes

Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 01160-156/15-2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 01160-156/16-2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01160-156/17-2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01160-156/18-2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01160-156/19-2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 01160-156/20-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01160-156/21-2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01160-156/22-2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01160-156/23-2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01160-156/24-2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01160-156/1/2020. AV 2020-03-19 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 01160-156/1/2020.AV 2020-03-19 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 01160-156/6/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01160-156/7/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01160-156/2/2021.AV 2021-03-09 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01160-156/6/2019.AV 2019-12-09 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01160-156/5/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület

Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01160-156/25-2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01160-156/26-2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01160-156/27-2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01160-156/28-2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01160-156/29-2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01160-156/30-2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01160-156/31-2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01160-156/32-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01160-156/33-2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01160-156/34-2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01160-156/35-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01160-156/36-2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01160-156/37-2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01160-156/38-2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01160-156/39-2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01160-156/40-2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01160-156/41-2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01160-156/42-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01160-156/43-2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 01160-156/44-2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 01160-156/45-2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01160-156/46-2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01160-156/47-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01160-156/48-2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01160-156/49-2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01160-156/50-2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01160-156/51-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület

Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01160-156/52-2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01160-156/2/2022.AV 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület

Szabálysértés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01160-156/53-2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01160-156/54-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01160-156/55-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01160-156/56-2018. AV 2018-05-25 Összes

Egyéb igazgatásrendészet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01160-156/58-2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 01160-156/59-2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 01160-156/60-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 01160-156/1/2022.AV 2022-04-05 Összes
Egyéb rendészet

Ügyelet

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01160-156/62-2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01160-156/63-2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01160-156/64-2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 01160-156/66-2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01160-156/1/2021.AV 2021-03-09 Összes
Bűnügy

Körözés

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01160-156/67-2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01160-156/68-2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01160-156/108/2018. AV 2018-07-13 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01160-156/109/2018. AV 2018-07-13 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01160-156/110/2018. AV 2018-07-13 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01160-156/8/2020.AV 2020-10-20 Összes

Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01160-156/69-2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01160-156/70-2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01160-156/71-2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 01160-156/72-2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 01160-156/73-2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01160-156/74-2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 01160-156/75-2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 01160-156/76-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01160-156/77-2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01160-156/78-2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01160-156/79-2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01160-156/80-2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01160-156/81-2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01160-156/82-2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01160-156/83-2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01160-156/84-2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 01160-156/111/2018. AV 2018-07-13 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01160-156/9/2020.AV 2020-10-20 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01160-156/10/2020.AV 2020-10-20 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01160-156/11/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság

Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01160-156/85-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 01160-156/86-2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 0116-156/87-2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 01160-156/88-2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 01160-156/89-2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 01160-156/90-2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01160-156/91-2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 01160-156/92-2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 01160-156/93-2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 01160-156/94-2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 01160-156/95-2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01160-156/2/2019. AV 2019-08-10 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01160-156/3/2022.AV 2022-05-06 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01160-156/4/2022.AV 2022-05-06 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01160-156/4/2020.AV 2020-03-25 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 01160-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 01160-156/12/2020.AV 2020-11-18 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
01160-156/13/2020.AV 2020-11-18 Összes