"Ne légy áldozat" projekt

Létrehozás dátuma:
Feltöltő szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

Az Európai Unió Társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében az állampolgárokkal közvetlen kapcsolatot ápoló körzeti megbízottak, áldozatvédelmi referensek és az Igazságügyi Szolgálat áldozatsegítői kapnak speciális képzést.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, mint konzorciumi partner a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával közösen valósítja meg „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP 5.6.1C-11/2.-2011-0018 kódszámú, Európai Unió Társfinanszírozásával megvalósuló „Ne légy áldozat” című projektet. A megvalósítás során az áldozattá válás megelőzése témakörében számos szakmai fejlesztés, szolgáltatás valósul meg, többek között 277 fő részére kommunikációs képzés.

 

A képzés során egyrészt az állampolgárokkal közvetlen kapcsolatot ápoló körzeti megbízottak (250 fő), másrészt a Rendőrség áldozatvédelmi referensei (23 fő) és az Igazságügyi Szolgálat áldozatsegítői + 4 fő (áldozatsegítő ügyintéző, mediátor pártfogó felügyelő) kapnak speciális képzést az áldozatsegítéssel és –védelemmel kapcsolatban.

 

A képzés célja: a képzésben résztvevők személyes érintkezési, közléstechnikai, információszerzési és önreprezentációs képességeinek fejlesztése.

A képzésen alkalmazott módszerek és formák a kommunikáció hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezők megismerésére irányulnak, és közvetlenül hozzájárulnak a résztvevők kommunikációs készségének fejlesztéséhez, a kommunikáció területén tapasztalható leggyakoribb hibák bemutatásához és azok javításához. Ilyenek az elméleti előadások és nyílt beszélgetési technikák mellett az egyéni és páros készségfejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és csoportos munka, strukturált helyzetgyakorlatok.  A kommunikációs tréning eredménye a célcsoport érzékenységének, tudásának növelése, érzelmi intelligenciájának fejlesztése, és empatikusabb munkavégzés.

 

Az áldozatsegítés területén belül kiemelt jelentősége van a kommunikációnak, mely alapja a hatékony intervencióknak. Így szükséges, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek megfelelő módon tudjanak reagálni az áldozatokra, tudniuk kell megnyugtatni őket, és a világba vetett bizalom megrendülésének helyreállítását már az áldozattal először kapcsolatba kerülő szakembernek el kell kezdenie - minimálisan azon a szinten, hogy a másodlagos viktimizáció ne történjen meg.

 

Ehhez a szakembereknek ismerniük kell a kommunikáció alaptörvényeit, az áldozattá vált emberek lelki állapotának fő jellemzőit, a segítő magatartás alapvető követelményeit. A kommunikációs tréning célja a célcsoport számára az ehhez szükséges általános és specifikus tudás átadása és kompetenciák fejlesztése. A kommunikáció törvényszerűségeinek tudatossá válása segíthet a hatékony, sikeres kapcsolatépítésben. Minél több kommunikációs jel felismerésére és tudatos kontrollálására képes az egyén, szociálisan sikeresebb lesz és ezáltal hatékonyabbá válik az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés során megvalósuló munka is.

 

A képzés keretében a következő területek rövid elméleti áttekintésére és gyakorlati, módszertani készségeinek fejlesztésére kerül sor: kommunikáció, a trauma és a krízis, kommunikáció a krízisben lévő emberrel, segítő kapcsolat, célzott és segítő beszélgetés, az idős emberekkel való hatékony kommunikáció sajátosságai.

 

Az áldozattal való hatékony kommunikáció kialakításában elsődleges szempont, hogy milyen állapotban van az a személy, akivel a kapcsolatot szeretné felvenni a szakember.

Segítséget jelent, ha a kommunikációs eszköztárában rendelkezésére állnak olyan előre kidolgozott panelek vagy ezek kombinációi, amelyek a nehezebb kommunikációs helyzetben szinte automatikusan előhívhatóak és felhasználhatók. Ezek akkor működhetnek megfelelően, ha kidolgozásuk során figyelembe vették az áldozatok várható reakcióit és tipikus gondolkodásmódját is.

 

A kommunikációs képzések 2013. április 22. napjától indultak és várhatóan 2013. augusztus 8-án fejeződnek be.

 

 

A projektről részletesen a www.aldozatszabolcs.hu honlapon olvashatnak.

<< Vissza az előző oldalra