Általános információk és adatkezelők

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

A rendőrségi szervek bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezelésére továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) jelenleg hatályos formájában, változatlanul irányadó.

A GDPR 30. cikke alapján a rendőrségi adatkezelő szerv köteles nyilvántartást vezetni az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének II. fejezet 6. pontja alapján e nyilvántartást köteles a Rendőrség honlapján közzétenni.

A fenti közzétételi, továbbá a GDPR 13-14. cikkei által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a Rendőrség egységes elektronikus adatvédelmi nyilvántartása és az ahhoz kapcsolódó érintetti tájékoztatást is tartalmazó adatlapok összeállításra kerültek, az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatók a tárgykör szerint csoportosított menüpontok alatt találhatók.

Területi jogállású szervek

Területi és helyi szervek

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Zala Megyei Rendőr-főkapitányság